مشاهده تمام محصولات دسته

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزضخامتطولقیمت
ورق سیاه 1000 فولاد مبارکه فولاد مبارکه10002رول34,550 تومانبدون نوسان
ورق سیاه 1250 فولاد مبارکه فولاد مبارکه12502رول34,000 تومانبدون نوسان
ورق سیاه 1000 فولاد مبارکه فولاد مبارکه10003رول35,350 تومانبدون نوسان
ورق سیاه 1250 فولاد مبارکه فولاد مبارکه12503رول34,100 تومانبدون نوسان
ورق سیاه 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه15003رول34,250 تومان-400
ورق سیاه 1000 فولاد مبارکه فولاد مبارکه10004رول36,800 تومانبدون نوسان
ورق سیاه 1250 فولاد مبارکه فولاد مبارکه12504رول33,900 تومانبدون نوسان
ورق سیاه 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه15004رول34,250 تومان-400
ورق سیاه 1000 فولاد مبارکه فولاد مبارکه10005رول37,250 تومانبدون نوسان
ورق سیاه 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه15005رول34,650 تومانبدون نوسان
ورق سیاه 1000 فولاد مبارکه فولاد مبارکه10006رول37,050 تومانبدون نوسان
ورق سیاه 1250 فولاد مبارکه فولاد مبارکه12506رول33,650 تومانبدون نوسان
ورق سیاه 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه15006رول34,650 تومان100
ورق سیاه 1500*6000 فولاد مبارکه فولاد مبارکه1500*60006فابریک35,450 تومان100
ورق سیاه 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه15008رول34,650 تومان100
ورق سیاه 1500*6000 فولاد مبارکه فولاد مبارکه1500*60008فابریک34,900 تومان-350
ورق سیاه 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه150010رول36,750 تومان-150
ورق سیاه 1500*6000 فولاد مبارکه فولاد مبارکه1500*600010فابریک37,450 تومان-50
ورق سیاه 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه150012رول34,650 تومانبدون نوسان
ورق سیاه 1500*6000 فولاد مبارکه فولاد مبارکه1500*600012فابریک35,750 تومان100
ورق سیاه 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه150015رول34,650 تومان100
ورق سیاه 1500*6000 فولاد مبارکه فولاد مبارکه1500*600015فابریک35,750 تومان-550