قیمت پروفیل زد

قیمت پروفیل زد فولاد مبارکه

طول: 6تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزضخامتوزنقیمت
پروفیل زد 18 فولاد مبارکه فولاد مبارکه182.539 کیلوگرم36,150 تومانبدون نوسان
پروفیل زد 20 فولاد مبارکه فولاد مبارکه202.541 کیلوگرم36,350 تومانبدون نوسان
پروفیل زد 22 فولاد مبارکه فولاد مبارکه222.543 کیلوگرم36,350 تومانبدون نوسان
پروفیل زد 18 فولاد مبارکه فولاد مبارکه18347 کیلوگرم36,550 تومانبدون نوسان
پروفیل زد 20 فولاد مبارکه فولاد مبارکه20349 کیلوگرم36,700 تومانبدون نوسان
پروفیل زد 22 فولاد مبارکه فولاد مبارکه22352 کیلوگرم36,700 تومانبدون نوسان