قیمت نبشی

انتخاب کارخانه

قیمت نبشی آریان فولاد

طول: 6تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزضخامتوزنقیمت
نبشی 40*40 آریان فولاد آریان فولاد40*40312 کیلوگرم25,900 تومان100
نبشی 40*40 آریان فولاد آریان فولاد40*40415 کیلوگرم25,150 تومان100
نبشی 50*50 آریان فولاد آریان فولاد50*50524 کیلوگرم25,150 تومان200
نبشی 60*60 آریان فولاد آریان فولاد60*60635 کیلوگرم25,150 تومان200
نبشی 80*80 آریان فولاد آریان فولاد80*80860 کیلوگرم25,150 تومان200
نبشی 100*100 آریان فولاد آریان فولاد100*1001094 کیلوگرم25,650 تومان50
نبشی 120*120 آریان فولاد آریان فولاد120*12012135 کیلوگرم25,650 تومان50

قیمت نبشی ناب تبریز

طول: 6تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزضخامتوزنقیمت
نبشی 40*40 ناب تبریز ناب تبریز40*40311 کیلوگرم25,650 تومان200
نبشی 50*50 ناب تبریز ناب تبریز50*50314.5 کیلوگرم25,150 تومان150
نبشی 40*40 ناب تبریز ناب تبریز40*40414.5 کیلوگرم25,450 تومان200
نبشی 45*45 ناب تبریز ناب تبریز45*45418 کیلوگرم25,450 تومان200
نبشی 50*50 ناب تبریز ناب تبریز50*50418 کیلوگرم25,000 تومان200
نبشی 60*60 ناب تبریز ناب تبریز60*60422 کیلوگرم25,000 تومان200
نبشی 45*45 ناب تبریز ناب تبریز45*45520 کیلوگرم25,000 تومان200
نبشی 50*50 ناب تبریز ناب تبریز50*50523 کیلوگرم25,000 تومان200
نبشی 60*60 ناب تبریز ناب تبریز60*60527 کیلوگرم25,700 تومان150
نبشی 70*70 ناب تبریز ناب تبریز70*70532 کیلوگرم25,700 تومان150
نبشی 60*60 ناب تبریز ناب تبریز60*60632.5 کیلوگرم25,550 تومان200
نبشی 70*70 ناب تبریز ناب تبریز70*70638 کیلوگرم25,550 تومان200
نبشی 80*80 ناب تبریز ناب تبریز80*80647.8 کیلوگرم25,550 تومان200
نبشی 70*70 ناب تبریز ناب تبریز70*70744 کیلوگرم25,250 تومان150
نبشی 80*80 ناب تبریز ناب تبریز80*80751 کیلوگرم25,800 تومان700
نبشی 80*80 ناب تبریز ناب تبریز80*80854 کیلوگرم25,650 تومان550

قیمت نبشی جاوید بناب

طول: 6تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزضخامتوزنقیمت
نبشی 50*50 جاوید بناب جاوید بناب50*50316 کیلوگرم26,800 تومان250
نبشی 40*40 جاوید بناب جاوید بناب40*40314 کیلوگرم26,800 تومان250
نبشی 60*60 جاوید بناب جاوید بناب60*60317 کیلوگرم26,800 تومان250
نبشی 50*50 جاوید بناب جاوید بناب50*50420 کیلوگرم25,900 تومان250
نبشی 40*40 جاوید بناب جاوید بناب40*40414 کیلوگرم25,900 تومان250
نبشی 60*60 جاوید بناب جاوید بناب60*60422 کیلوگرم25,900 تومان250
نبشی 50*50 جاوید بناب جاوید بناب50*50525 کیلوگرم25,900 تومان250
نبشی 60*60 جاوید بناب جاوید بناب60*60530 کیلوگرم25,900 تومان250

قیمت نبشی شکفته

طول: 6تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزضخامتوزنقیمت
نبشی 30*30 شکفته شکفته30*3038.2 کیلوگرم25,450 تومان350
نبشی 40*40 شکفته شکفته40*40414.5 کیلوگرم24,900 تومان300
نبشی 60*60 شکفته شکفته60*60632.2 کیلوگرم24,450 تومان300
نبشی 80*80 شکفته شکفته80*80856.2 کیلوگرم24,750 تومان250
نبشی 100*100 شکفته شکفته100*1001085.2 کیلوگرم24,750 تومان250

قیمت نبشی یاوران زنجان

طول: 6تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزضخامتوزنقیمت
نبشی 50*50 یاوران زنجان یاوران زنجان50*50522 کیلوگرم24,950 تومانبدون نوسان
نبشی 60*60 یاوران زنجان یاوران زنجان60*60526 کیلوگرم24,950 تومانبدون نوسان
نبشی 60*60 یاوران زنجان یاوران زنجان60*60631 کیلوگرم24,950 تومانبدون نوسان

قیمت نبشی فولاد منظومه

طول: 6تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزضخامتوزنقیمت
نبشی 50*50 فولاد منظومه فولاد منظومه50*50525 کیلوگرم23,800 تومانبدون نوسان
نبشی 60*60 فولاد منظومه فولاد منظومه60*60635.5 کیلوگرم23,800 تومانبدون نوسان

قیمت نبشی ظهوریان

طول: 6تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزضخامتوزنقیمت
نبشی 30*30 ظهوریان ظهوریان30*3039 کیلوگرم24,950 تومانبدون نوسان
نبشی 40*40 ظهوریان ظهوریان40*40415.9 کیلوگرم24,700 تومانبدون نوسان
نبشی 50*50 ظهوریان ظهوریان50*50524.6 کیلوگرم24,700 تومانبدون نوسان
نبشی 60*60 ظهوریان ظهوریان60*60635.4 کیلوگرم24,700 تومانبدون نوسان
نبشی 80*80 ظهوریان ظهوریان80*80862.9 کیلوگرم24,700 تومانبدون نوسان
نبشی 100*100 ظهوریان ظهوریان100*1001098 کیلوگرم24,700 تومانبدون نوسان

قیمت نبشی فولاد اشتهارد

سایز: 100*100طول: 6تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولضخامتوزنقیمت
نبشی 100*100 فولاد اشتهارد فولاد اشتهارد877 کیلوگرم25,000 تومانبدون نوسان
نبشی 100*100 فولاد اشتهارد فولاد اشتهارد1095 کیلوگرم24,550 تومانبدون نوسان

قیمت نبشی نستا

طول: 6تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزضخامتوزنقیمت
نبشی 40*40 نستا نستا40*4029 کیلوگرم26,700 تومانبدون نوسان
نبشی 30*30 نستا نستا30*302.57 کیلوگرم26,450 تومانبدون نوسان
نبشی 40*40 نستا نستا40*402.59.5 کیلوگرم26,450 تومانبدون نوسان
نبشی 40*40 نستا نستا40*40311 کیلوگرم26,250 تومانبدون نوسان

قیمت نبشی آونگان

طول: 6تحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزضخامتوزنقیمت
نبشی 100*100 آونگان آونگان100*1001093 کیلوگرم24,700 تومانبدون نوسان
نبشی 120*120 آونگان آونگان120*12012123 کیلوگرم25,700 تومانبدون نوسان

درباره‌ی نبشی

نبشی همانند تیرآهن یکی از تولیدات مهم و مقاطع فولادی پرمصرف در صنعت و ساختمان می‌باشد. در واقع نبشی نوعی پروفیل است که مقطع آن از دو ضلع عمود بر هم تشکیل شده و به دو دسته نبشی‌های پرسی و نبشی فابریک دسته‌بندی می‌شوند. همچنین نبشی‌ها از نظر ظاهری نیز به دو گروه نبشی بال مساوی و نبشی بال نامساوی تقسیم می‌شوند.

نبشی بال نامساوی

نبشی پرسی

وقتی در تولید نبشی از ورق آهنی استفاده گردد و با انجام عملیاتی بر روی این ورق‌ها انواع نبشی تولید شود به آن نبشی پرسی می‌گویند. در نبشی‌های پرستی زاویه ۹۰ درجه در نظر گرفته شده و عموماً نبشی‌های پرسی بال مساوی هستند.

نبشی فابریک

نبشی فابریک به نبشی‌ای گفته می‌شود که از ابتدا در کارخانه با انجام فرایند نورد گرم بر روی شمش‌های فولادی تولید می‌شود و مانند نبشی پرسی نیروی فشاری بر آن وارد نمی‌شود و فرایند تولید آن متفاوت است. در واقع شمش‌های فولادی پس از قرارگیری در معرض دمای بالا وارد قفسه‌های نوردی با اندازه‌های مشخص شده و پس از انجام فرآیندهای تولید در سایزهای مورد نیاز برش داده می شوند.

نبشی‌ها از نظر ظاهری نیز به دو گروه تقسیم بندی می‌شوند: نبشی بال مساوی و نبشی بال نامساوی.

  • نبشی بال مساوی: این نوع نبشی ها از نظر شکل ظاهری شبیه حرف L انگلیسی بوده و حرف L به همراه سایز بر روی محصول درج می‌شود. به عنوان نمونه نبشی بال مساوی که روی آن حرف L20 تایپ شده است به معنی آن است که اندازه این نبشی 10 میلی‌متر است.
  • نبشی بال نامساوی: نبشی‌های بال نامساوی به انواع نبشیhd گفته می‌شود که اندازه دو بال آن با همدیگر مساوی نمی‌باشند و در شرایطی که نتوان از نبشی‌های بال مساوی استفاده کرد این محصول کاربرد دارد.

    
برای اطلاع از اندازه بال‌ها در نبشی بال نامساوی می‌توانید به نوشته درج شده بر روی محصول مراجعه کنید. عبارت نوشته متشکل از دو عدد می‌باشد که در همدیگر ضرب شده‌اند به عنوان مثال L*20*20 که یعنی اندازه این نبشی بار نامساوی 20 میلی‌متر در 20 میلی‌متر می‌باشد. نبشی‌های بال نامساوی با استانداردهای متفاوتی مانند ST52, ST44 و ST37 تولید و به بازار عرضه می‌شوند.

انواع نبشی براساس شرایط تولید

نبشی‌ها بر اساس مواد تشکیل دهنده خود به انواع مختلفی قابل تقسیم هستند که در زیر به آنها اشاره می‌شود:

نبشی اسپیرال: این نوع نبشی‌ها در اندازه‌های مختلفی تولید و به بازار عرضه می شوند و جزو دسته نبشی‌های بال مساوی محسوب می شوند.

نبشی گالوانیزه: در برخی از مواقع لازم است برای جلوگیری از زنگ زدگی محصول یا افزایش مقاومت آن در برابر رطوبت و خوردگی‌های مختلف در مناطق مرطوب پوششی بر روی سطح فلزی نبشی‌ها قرار گیرد. نبشی‌های گالوانیزه بدین منظور تولید می‌شوند و دارای یک لایه روی بر روی سطح خود به منظور جلوگیری از رطوبت یا زنگ زدگی می باشند.

نبشی لقمه

نبشی لقمه

در برخی مواقع لازم است تا نبشی‌ها به صورت برش خورده و خرد شده در اندازه‌های تعیین شده مورد استفاده قرار گیرند که به اصطلاح به آن نبشی لقمه نیز گفته  می‌شود. یکی از کاربردهای نبشی لقمه در نبش کشی آسانسور می‌باشد.

نبشی‌های ضد زنگ

نبشی ضد زنگ در انواع مختلفی مانند 304 و T316  تولید و بازار عرضه می‌شوند. نبشی‌های ۳۰۴ دارای قیمت بالایی بوده و  در محل‌های استفاده می‌شود که در معرض عناصر شیمیایی مختلف است مانند آزمایشگاه‌ها یا صنایع نفتی. اما نبشی‌های ضد زنگ T316 مقاومت بالایی در برابر آب دارند و بدین منظور در سازه‌های دریایی برای جلوگیری از زنگ زدگی کاربرد دارند.

نکات مهم در خرید انواع نبشی

با توجه به موارد گفته شده ابتدا باید جنس یا نوع نبشی مورد نیاز خود را مشخص کنید سپس سایزهای مورد نیاز را تعیین کرده و ضخامت آن را در نظر بگیرید با توجه به نوع پروژه می‌تواند نبشی بال مساوی یا با نامساوی برای شما مناسب باشد

نبشی سبک

نبشی سبک نوعی پروفیل است که همانطور که از نامش پیداست وزن کمی نسبت به دیگران انواع نبشی دارد و قابلیت حمل آسان یکی از مزیت‌های آن می‌باشد. این نوع نبشی در سازه های سبک‌تر و کوچکتر کاربرد دارد و در بخش‌هایی از ساختمان که عرض دهنه کوچک‌تری دارد استفاده می شود. این نوع نبشی‌ها همچنین به دلیل حجم و وزن پایین‌تر در سازه‌های قابل حمل مانند غرفه‌ها، سازه‌های نمایشگاهی، و غیره کاربرد دارند. از دیگر مزیت‌های نبشی سبک می‌توان به نصب آسان آنها اشاره کرد.

نبشی سنگین

نبشی‌های سنگین نسبت به پروفیل‌های معمولی دارای وزن بالاتری می‌باشند و در سازه‌های حجیم‌تر نقش کلیدی را بازی می‌کنند و دارای مقاومت بالا و تحمل فشار بالاتر در برابر انواع بارهای سنگین می‌باشند. از جمله کاربردهای این نبشی‌های سنگین می‌توان به استفاده در سازه‌های فولادی بزرگ، نماسازی، پل سازی، ساخت پایه‌ها و غیر اشاره کرد. همچنین از این نبشی‌ها در ماشین آلات و تجهیزات بزرگ صنعتی، معادن، ساخت ادوات کشاورزی، پالایشگاه‌ها و غیره استفاده می‌شود.

کاربردهای انواع نبشی

نبشی از آهن آلات پرکاربرد هم در صنعت و هم در ساختمان بوده و در صنایع بزرگی مانند دریانوردی، تولید کشتی‌ها و قایق‌ها نیز کاربرد دارد. از دیگر کاربردهای نبشی می‌توان به ساخت ریل‌ها، تونل‌ها، معادن زیرزمینی، پتروشیمی‌هاؤ تاسیسات نفتی و گازی و غیره اشاره کرد.   
همچنین در نبش کشی ساختمان‌ها، وال پست‌ها، نبش کشی آسانسور، چهارچوب درب و پنجره‌ها، ساخت ستون‌ها و خرپا نیز استفاده می‌شود.

نبشی بال مساوی
نبشی بال مساوی

عوامل تاثیرگذار بر قیمت نبشی

یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت روز نبشی اطلاعات فنی، مشخصات و جنس آن می‌باشد. همانطور گفته شد نبشی‌ها در انواع مختلفی مانند نبشی گالوانیزه، ضد زنگ، لقمه و اسپیرال ساخته  می‌شوند که هر کدام قیمت متفاوتی دارند. عواملی مانند ضخامت نبشی، مساوی یا نامساوی بال‌ها، کارخانه‌های تولید کننده، نوسانات قیمت دیگر آهن آلات، قیمت دلار و دیگر عوامل بر قیمت نبشی تاثیرگذارند.   
لازم به ذکر است که تقاضا در بازار و رونق فعالیت‌های اقتصادی در صنعت و ساختمان نیز در قیمت ارائه شده توسط کارخانه‌ها تاثیرگذار است. همانطور که حجم و هزینه‌های تولید کارخانه نیز برای قیمت امروز نبشی موثر است.

قیمت نبشی ۴ (۴۰*۴۰)
پایین‌ترین قیمت نبشی ۴ برای کارخانه ظهوریان با قیمت 24,700 تومان و وزن 15.9 کیلوگرم و بالاترین قیمت برای کارخانه جاوید بناب با قیمت 26,800 تومان و وزن 14 کیلوگرم می‌باشد.

قیمت نبشی ۵ (۵۰*۵۰)
پایین‌ترین قیمت نبشی ۵ برای کارخانه فولاد منظومه با قیمت 23,800 تومان و وزن 25 کیلوگرم و بالاترین قیمت برای کارخانه جاوید بناب با قیمت 26,800 تومان و وزن 16 کیلوگرم می‌باشد.

قیمت نبشی ۸ (۸۰*۸۰)
پایین‌ترین قیمت نبشی ۸ برای کارخانه ظهوریان با قیمت 24,700 تومان و وزن 62.9 کیلوگرم و بالاترین قیمت برای کارخانه ناب تبریز با قیمت 25,800 تومان و وزن 51 کیلوگرم می‌باشد.


لازم به ذکر است که تقاضا در بازار و رونق فعالیت‌های اقتصادی در صنعت و ساختمان نیز در قیمت ارائه شده توسط کارخانه‌ها تاثیرگذار است، همانطور که حجم و هزینه‌های تولید کارخانه نیز برای قیمت امروز نبشی موثر است. شما می‌توانید برای اطلاع از آخرین قیمت‌های آهن در کشور سایت آهن ایران را دنبال کنید تا با اطلاع از قیمت‌های به روز با خیالی راحت به خرید نبشی یا دیگر محصولات بپردازید.