قیمت ورق گالوانیزه

انتخاب کارخانه

قیمت ورق گالوانیزه فولاد کاشان

طول: رولتحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزضخامتقیمت
ورق گالوانیزه 1000 فولاد کاشان فولاد کاشان10000.351,150 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 فولاد کاشان فولاد کاشان10000.446,600 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 فولاد کاشان فولاد کاشان12500.446,600 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 فولاد کاشان فولاد کاشان10000.4546,600 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 فولاد کاشان فولاد کاشان12500.4546,600 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 فولاد کاشان فولاد کاشان10000.5544,950 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 فولاد کاشان فولاد کاشان12500.5545,000 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 فولاد کاشان فولاد کاشان10000.644,050 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 فولاد کاشان فولاد کاشان12500.644,050 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 فولاد کاشان فولاد کاشان10000.742,500 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 فولاد کاشان فولاد کاشان12500.742,500 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 فولاد کاشان فولاد کاشان10000.942,050 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 فولاد کاشان فولاد کاشان12500.942,050 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 فولاد کاشان فولاد کاشان10001.2542,500 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 فولاد کاشان فولاد کاشان12501.2542,500 تومان-300

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

طول: رولتحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزضخامتقیمت
ورق گالوانیزه 1000 هفت الماس هفت الماس10000.445,750 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 هفت الماس هفت الماس12500.445,750 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 هفت الماس هفت الماس10000.543,850 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 هفت الماس هفت الماس12500.543,850 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 هفت الماس هفت الماس10000.643,500 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 هفت الماس هفت الماس12500.643,500 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 هفت الماس هفت الماس10000.742,100 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 هفت الماس هفت الماس12500.742,100 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 هفت الماس هفت الماس10000.841,950 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 هفت الماس هفت الماس12500.841,950 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 هفت الماس هفت الماس10000.941,650 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 هفت الماس هفت الماس12500.941,650 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 هفت الماس هفت الماس1000142,550 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 هفت الماس هفت الماس1250142,550 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 هفت الماس هفت الماس10001.2542,550 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 هفت الماس هفت الماس12501.2542,100 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 هفت الماس هفت الماس10001.543,000 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 هفت الماس هفت الماس12501.543,000 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 هفت الماس هفت الماس1000247,100 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 هفت الماس هفت الماس1250247,100 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 هفت الماس هفت الماس10002.547,100 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 هفت الماس هفت الماس12502.542,400 تومان-300

قیمت ورق گالوانیزه فولاد تاراز

طول: رولتحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزضخامتقیمت
ورق گالوانیزه 1000 فولاد تاراز فولاد تاراز10000.445,000 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 فولاد تاراز فولاد تاراز10000.544,350 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 فولاد تاراز فولاد تاراز12500.544,350 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 فولاد تاراز فولاد تاراز10000.643,800 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 فولاد تاراز فولاد تاراز12500.643,800 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 فولاد تاراز فولاد تاراز10000.742,500 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 فولاد تاراز فولاد تاراز12500.742,500 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 فولاد تاراز فولاد تاراز10000.842,350 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 فولاد تاراز فولاد تاراز12500.842,350 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 فولاد تاراز فولاد تاراز10000.942,050 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 فولاد تاراز فولاد تاراز12500.942,050 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 فولاد تاراز فولاد تاراز1000142,500 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 فولاد تاراز فولاد تاراز1250142,500 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 فولاد تاراز فولاد تاراز10001.242,500 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 فولاد تاراز فولاد تاراز12501.243,450 تومان-300

قیمت ورق گالوانیزه فولاد شهرکرد

طول: رولتحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزضخامتقیمت
ورق گالوانیزه 1000 فولاد شهرکرد فولاد شهرکرد10000.445,300 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 فولاد شهرکرد فولاد شهرکرد10000.544,400 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 فولاد شهرکرد فولاد شهرکرد12500.544,400 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 فولاد شهرکرد فولاد شهرکرد10000.643,850 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 فولاد شهرکرد فولاد شهرکرد12500.643,850 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 فولاد شهرکرد فولاد شهرکرد10000.742,550 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 فولاد شهرکرد فولاد شهرکرد12500.742,550 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 فولاد شهرکرد فولاد شهرکرد10000.842,400 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 فولاد شهرکرد فولاد شهرکرد12500.842,400 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 فولاد شهرکرد فولاد شهرکرد10000.942,100 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 فولاد شهرکرد فولاد شهرکرد12500.942,100 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 فولاد شهرکرد فولاد شهرکرد1000142,550 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 فولاد شهرکرد فولاد شهرکرد1250142,550 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 فولاد شهرکرد فولاد شهرکرد12501.2543,500 تومان-300

ورق گالوانیزه چیست

همانطور که در بخش ورق سیاه توضیح دادیم این مقاطع فولادی کاربردهای بسیاری در صنعت ساختمان، ساخت ادوات مختلف کشاورزی و صنعتی دارند که به روش نورده گرم ساخته می‌شوند.  یکی از انواع ورق‌هایی که با همین روش ساخته می‌شود، ورق گالوانیزه می‌باشد. در واقع آهن آلات با اینکه مقاومت بالایی در برابر انواع فشارها دارند اما در برابر هوا و رطوبت بسیار آسیب پذیر می‌باشند. عمل اکسیداسیون به فرآیندی گفته می‌شود که در طی آن آهن و فولاد دچار زنگ زدگی و خوردگی شده و مقاومتشان کاهش پیدا می‌کند.  این مورد برای انواع آهن آلات تولید شده در کارخانجات مانند تیرآهن، میلگرد، نبشی، ناودانی و  غیره نیز صادق می‌باشد.

حال روش‌هایی برای افزایش مقاومت آهن آلات در برابر خوردگی و زنگ زدگی وجود دارد که یکی از آنها استفاده از ماده‌ای به نام روی در فلز می‌باشد. روی‌اندود کردن ورق‌های فولادی که به آن گالوانیزاسیون نیز گفته می‌شود باعث می‌شود که  مقاومت این نوع ورق افزایش پیدا کرده و به ورق‌هایی که با این روش تولید می‌شوند ورق گالوانیزه می‌گویند. 

رول ورق گالوانیزه

مزیت‌های ورق‌های گالوانیزه

یکی از مهمترین مزایای ورق‌های گالوانیزه مقاومت آنها در برابر خوردگی و قابلیت استفاده در مناطق مرطوب می‌باشد.  لازم به ذکر است که ورق‌های آهنی در برابر رطوبت مقاومت پایینی داشته و  حتی اگر بر روی آنها ضد زنگ نیز استفاده شود باز هم عمر مفید آنها بیشتر از ۱۰ سال نمی‌شود بعد از مدتی زنگ زده می‌شوند اما عمر مفید ورق‌های گالوانیزه بین ۲۰ تا ۳۰ سال تخمین زده می‌شود .

یکی دیگر از تفاوت‌های  گالوانیزه کردن در مقایسه با رنگ کردن این است که فرآیند  گالوانیزاسیون به صورت یکپارچه بر روی تمامی سطوح ورق‌ها انجام شده و تمامی گوشه‌ها یا کنج‌ها را در بر می‌گیرد.  هچنین این نوع ورق‌ها دارای ویژگی‌هایی چون هزینه تولید پایین‌تر،  انعطاف پذیری بالا،  جوش پذیری، براق بودن و زیبایی نیز می‌باشد.

کاربردهای ورق‌های گالوانیزه

همانطور که گفته شد ورق‌های گالوانیزه نسبت به ورق آهنی یا پلیت دارای مقاومت بالاتری بوده و در انواع مختلف و سایزهای متعددی تولید می‌شوند و از آن‌ها می‌توان در صنایع  بسیاری استفاده نمود که از این بین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • استفاده در ساخت انواع سقف مانند سقف شیروانی،  سقف سوله‌ها،  غرفه‌ها یا انواع سالن و سازه‌های سبک مانند ایستگاه‌ها یا پارکینگ‌ها در فضای بازاستفاده در ساخت انواع لوازم خانگی مانند لباسشویی، ظرفشویی، یخچال، بدنه کابینت و غیره
  • ساخت انواع قطعات خودرو، ادوات کشاورزی و صنعتی، تانکرها و غیره
  • ساخت انواع تجهیزات حمل و نقل، راهسازی، ریل‌ها غیر

البته لازم به ذکر است که این نوع ورق‌ها دارای معایبی نیز می‌باشند که یکی از مهمترین آنها  دشواری‌های جوشکاری می‌باشد. در واقع به دلیل مواد استفاده شده در آن‌ها، جوشکاری ورق گالوانیزه دارای فرآیند پیچیده‌ای بوده و گازهای تولید می‌کند که برای سلامتی مضر است که همین موضوع نیاز به استفاده از نیروی متخصص برای جوشکاری را الزامی می‌کند.

کوتینگ ورق گالوانیزه

همانطور که گفته شد ورق گالوانیزه نوعی ورق فولادی می‌باشد که "روی اندود" می‌شود که میزان آن را درصد کوتینگ گویند. در واقع هرچه درصد کوتینگ در ورق بالاتر باشد یعنی لایه روی بکار رفته بر سطح ورق ضخامت بیشتری دارد و به تبع آن نیز قیمت بالاتر خواهد داشت.

انواع ورق گالوانیزه

همانطور که گفته شد ورق‌های گالوانیزه در صنایع مختلفی کاربرد دارند به همین منظور اشکال مختلفی از آنها در کارخانه تولید و به بازار عرضه می‌شود تا برای تولید انواع سازه‌ها مانند شیروانی، انواع کرکره، گاردریل‌ها، کانال‌ها یا بدنه کانکس‌ها و ساخت ورق‌های عرشه فولادی استفاده گردد. در زیر به برخی از مهم‌ترین انواع ورق های گالوانیزه اشاره می‌شود:

ورق شیروانی

ورق شیروانی گالوانیزه در شکل‌های مختلفی رنگ آمیزی و فرم دهی می‌شود که در ساخت سازه‌های گوناگونی مانند سقف منازل،  کارگاه‌ها یا سوله‌ها، سقف ایستگاه‌ها یا برای سایه اندازی و پارکینگ مورد استفاده قرار می‌گیرند و به صورت شیروانی ذوزنقه  یا طرح‌های شبیه سفال در ضخامت‌های کم عرضه می‌کردند.

یکی از محصولاتی که از ورق شیروانی تولید می‌شود شادولاین می‌باشد که از نظر ظاهری شبیه ورق گالوانیزه ذوزنقه بوده و به عنوان مواد اولیه در تولید ساندویچ پنل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عوامل مختلفی در قیمت ورق شیروانی گالوانیزه یا ایرانت گالوانیزه تاثیرگذارند که از مهمترین آنها می‌توان به ضخامت و طول آنها اشاره کرد. ورق گالوانیزه ۶ متری و ورق شیروانی ۶ متری از جمله محصولات پرطرفدار در بازار بوده و قیمت آن به صورت روزانه  توسط تولید کنندگان اعلام می‌شود. برای اطلاع از آخرین قیمت ورق شیروانی گالوانیزه می‌توانید به سایت آهن ایران مراجعه فرمایید.

ورق عرشه فولادی

ورق عرشه فولادی

یکی از زیر مجموعه‌های ورق‌های گالوانیزه ورق عرش فولادی می‌باشد که از ایجاد شیارهایی بر روی آنها ایجاد شده و در اندازه‌ها و ابعاد مختلفی  خم می‌شوند. ورق‌های عرش فولادی کاربردهای زیادی در ساختمان سازی و به خصوص ساختمان‌های با اسکلت فلزی دارند و به دلیل سهولت در اجرا، سرعت نصب بالا و قابلیت ایجاد سازه‌های یکپارچه مورد توجه کارفرمایان می‌باشند.

galvanized-sheet-colored.webp

ورق گالوانیزه رنگی

همانطور که گفته شد برای افزایش مقاومت ورق‌های فولادی می‌توان از انواع ضد زنگ‌ها و رنگ استفاده کرد. ورق‌های فولادی نیز این قابلیت را دارند که با استفاده از یک نوع  پوشش پلیمری به انواع رنگ‌های مختلف در آیند. این نوع ورق‌های رنگی گالوانیزه در سازه‌های مختلفی که در معرض دید هستند مورد استفاده قرار می‌گیرند و دارای مقاومت بالاتری نسبت به ورق‌های گالوانیزه معمولی در برابر خوردگی و زنگ زدگی هستند.

قیمت ورق گالوانیزه رنگی به عوامل مختلفی بستگی دارد که از آن جمله می‌توان به نوع رنگ آن، ضخامت تولید شده و ابعاد ورق اشاره کرد.

ورق گالوانیزه کرکره

ورق کرکره گالوانیزه

از ورق‌های گالوانیزه برای تولید انواع ورق‌های کرکره نیز استفاده می‌شود. ورق‌های کرکره به دو صورت ساده یا معمولی و رول آف تولید می‌شوند که ورق‌هایی کرکره معمولی همان ورق‌های شیروانی هستند که به این صورت استفاده می‌شوند اما ورق‌های کرکره رول آف که  با ضخامت‌های  کم تولید می‌شوند (0.4 تا 1 میل) به عنوان محافظ  یا پوشش در سطوح مختلف در ساختمان، تولیدی‌ها، کارگاه‌ها و مغازه‌ها استفاده می‌شوند.

قیمت ورق گالوانیزه

قیمت انواع ورق گالوانیزه به صورت کیلویی محاسبه و توسط تولید کنندگان اعلام می‌گردد. عوامل مختلفی بر قیمت تمام شده ورق گالوانیزه تاثیرگذارند که از آن جمله می‌توان به وزن آن، رنگ، درصد کوتینگ، ضخامت و ابعاد آن اشاره کرد. البته عوامل دیگری نیز به صورت کلی بر روی قیمت ورق‌های فولادی و آهنی تاثیرگذارند که از آن جمله می‌توان به نوسانات موجود در بازار ارز، افزایش حمل و نقل، هزینه نیروی کار و غیره اشاره کرد.

به گفته کارشناسان سایت آهن ایران قبل از خرید ورق گالوانیزه بهتر است تا آخرین قیمت‌های تولیدکنندگان را در سایت مشاهده نموده و با یکدیگر مقایسه نمایید. سپس با مشاهده نمودار قیمت ورق گالوانیزه مورد نظر خود نوسانات آن را مشاهده نموده و در زمان مناسب بازار اقدام به سفارش محصول نمایید.