مشاهده تمام محصولات دسته

قیمت ورق گالوانیزه فولاد کاشان

قیمت ورق گالوانیزه فولاد کاشان

طول: رولتحویل: کارخانهبروزرسانی: ۲۹ خرداد
محصولسایزضخامتقیمت
ورق گالوانیزه 1000 فولاد کاشان فولاد کاشان10000.351,150 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 فولاد کاشان فولاد کاشان10000.446,600 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 فولاد کاشان فولاد کاشان12500.446,600 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 فولاد کاشان فولاد کاشان10000.4546,600 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 فولاد کاشان فولاد کاشان12500.4546,600 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 فولاد کاشان فولاد کاشان10000.5544,950 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 فولاد کاشان فولاد کاشان12500.5545,000 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 فولاد کاشان فولاد کاشان10000.644,050 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 فولاد کاشان فولاد کاشان12500.644,050 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 فولاد کاشان فولاد کاشان10000.742,500 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 فولاد کاشان فولاد کاشان12500.742,500 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 فولاد کاشان فولاد کاشان10000.942,050 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 فولاد کاشان فولاد کاشان12500.942,050 تومان-300
ورق گالوانیزه 1000 فولاد کاشان فولاد کاشان10001.2542,500 تومان-300
ورق گالوانیزه 1250 فولاد کاشان فولاد کاشان12501.2542,500 تومان-300